Hisense E51-F 5.1 Updat Flash File

Hisense E51-F 

DESCRIPTION


ROM Mobile Hisense E51-F - ROM Android 5.1
ROM 3 - Update Official ROM Hisense E51-F Version:  Hisense-E51-FBE_L1221.4.02.01.YE00_201512310934
—————————————————————————————————————————————————
ROM 3 - Official ROM Hisense E51-F Version:  Hisense-E51-FBE_L1221.4.01.02.YE00_201512221705
—————————————————————————————————————————————————
ROM 2 - Official ROM Hisense E51-F Version:  Hisense-E51-F_L1175.6.01.01.ZA00_201512012242
—————————————————————————————————————————————————
ROM 1 – Update Official ROM Hisense E51-F Version:  Hisense-E51-F_L1175.6.01.02.AE00_201511021539