HTC 616 MIUI v4.28 Rom

  • Title: HTC 616 MIUI v4.28
  • Listed: 01/16/2016 1:51 pm
  • ROM Version: MIUI v4.28 base on Android 4.2.2
  • Links:
  • Links other than : HTC 616 MIUI v4.28


  

HTC 616 MIUI v4.28
HTC 616 MIUI v4.28 - Image 1HTC 616 MIUI v4.28 - Image 2HTC 616 MIUI v4.28 - Image 3HTC 616 MIUI v4.28 - Image 4HTC 616 MIUI v4.28 - Image 5 

DESCRIPTION


MIUI v4.28 for HTC Desire 616
Source: 4pda.ru
Flash via CWM (cài bằng CWM)
Note:
1. Dont have Gapp. Copy Gapp to root.system.app (in link)
2. Lost IMEI. Backup before and Restore after flashing ROM by Mobileuncle app
Ghi chú:
1. Ko có Gapp (Google play, đồng bộ danh bạ từ google..). Bạn phải tự copy các file này vào thư mục system.app
2. Mất số IMEI, thế nên dùng ứng dụng Mobileuncle sao lưu trc và khôi phục sau khi cài ROM.